Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Historia szkoły
Kadra
Organizacja roku
Samorząd uczniowski
Plan lekcji
Dokumenty/Publikacje
Dla rodziców
Galeria
Nasze miasto
Linki

Zapraszamy na "Biegi Kościuszkowskie"

 więcej informacji...

Poznaj przyszłego patrona

więcej informacji...

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje

 

Szukaj w Google

 www

Reklama

 

Dzień Papieski  
 

Od 2001 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Obchody organizowane są w kilku wymiarach. Jednym z nich jest wymiar intelektualny: chodzi o upowszechnienie nauczania Jana Pawła II, czemu ma służyć szeroka debata w środkach masowego przekazu oraz szereg sesji naukowych, seminariów i publikacji. Na wymiar duchowy składają się uroczystości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne. Organizowane są także liczne imprezy kulturalne - koncerty, wieczory poezji, zloty i rajdy. Przy tej okazji wręczane są przyznawane co roku nagrody TOTUS - zwane często "katolickimi Noblami". Uhonorowano nimi dotychczas m.in. ks. Jana Twardowskiego, prof. Andrzeja Wojciechowskiego, Zygmunta Kubiaka, prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, prof. Jerzego Nowosielskiego, Instytut "Tertio Millennio" i program "Ziarno".
Szczególnie widocznym akcentem obchodów jest powszechna zbiórka pieniędzy pod hasłem "Dzielmy się miłością", przeprowadzana przy okazji obchodów Dnia Papieskiego. Dochód z niej jest przeznaczony na fundusz stypendialny, dzięki któremu najbardziej uzdolniona młodzież, pochodząca z ubogich rodzin, głównie ze wsi, będzie miała możliwość kontynuowania nauki.

Po raz pierwszy Dzień Papieski zorganizowano w Polsce w roku 2001. Przebiegał on pod hasłem "Papież przełomów". Kolejny Dzień Papieski zorganizowano w roku 2002 - tym razem pod hasłem "Jan Paweł II - świadek nadziei". W roku 2003 Dzień Papieski przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Apostoł Jedności". W 2004 r. hasłem Dnia Papieskiego były słowa "Jan Paweł II - pielgrzym pokoju". W 2005 r., po raz pierwszy po śmierci Jana Pawła II, V Dzień Papieski został zorganizowany pod hasłem "Jan Paweł II - Orędownik prawdy". W 2006 r. przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Sługa miłosierdzia".
W roku 2007 VII Dzień Papieski ma przybliżyć nam jeszcze jeden wymiar posługi wielkiego Polaka:

 

Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka

 


Więcej o obchodach Dnia Papieskiego - w roku 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 oraz 2007 oraz do ogólnych informacji na temat Dnia Papieskiego.


 

VII Dzień Papieski - 2007

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka - VII Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

 
Konferencja Episkopatu Polski
Słowo pasterskie z okazji VII Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Program VII Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Materiały duszpasterskie na VII Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

"Gość Niedzielny"
VII Dzień Papieski 2007
Kliknij tutajFormat HTML

 
VI Dzień Papieski - 2006

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Jan Paweł II - Sługa miłosierdzia - VI Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

 
Konferencja Episkopatu Polski
Słowo pasterskie z okazji VI Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML: część I
Kliknij tutajFormat HTML: część II
Kliknij tutajFormat HTML: część III
Kliknij tutajFormat HTML: część IV

 
V Dzień Papieski - 2005

 
Konferencja Episkopatu Polski
Słowo pasterskie z okazji V Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML: część I
Kliknij tutajFormat HTML: część II
Kliknij tutajFormat HTML: część III
Kliknij tutajFormat HTML: część IV

 
"Niedziela"
Centralne obchody V Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML

 
Katolicka Agencja Informacyjna
Dzień Papieski bez Papieża
Kliknij tutajFormat HTML

 
Józefa Hennelowa
Bez Niego
Kliknij tutajFormat HTML

 
IV Dzień Papieski - 2004

 
Konferencja Episkopatu Polski
Słowo pasterskie z okazji IV Dnia Papieskiego
Kliknij tutajFormat HTML

 
e.kai.pl
Nagrody, kwesty, koncerty - IV Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

 
Kinga Szkultecka
IV Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

 
Mirosław Miarczyński
Dzień Papieski pod znakiem pokoju
Kliknij tutajFormat HTML

 
Czesław Ryszka
Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju
Kliknij tutajFormat HTML

 
Milena Kundziuk
Totusy w Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

 
Katarzyna Jabłońska
Pielgrzym pokoju
Kliknij tutajFormat HTML

 
ks. prał. Mirosław Suchosz
Dzieło Nowego Tysiąclecia
Kliknij tutajFormat HTML

 
ks. dr Roman Drozd
Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju
Kliknij tutajFormat HTML

 
III Dzień Papieski - 2003

 
Konferencja Episkopatu Polski
Jan Paweł II - Apostoł Jedności
Słowo biskupów przed 25. rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Artur Stopka
Dzień Apostoła Jedności
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Henryk Zieliński
Pospieszalscy z Papieżem
Kliknij tutajFormat HTML

Urszula Buglewicz
Apostoł Jedności
Kliknij tutajFormat HTML

Adam Kułaj
Ogólnopolskie Dni Papieskie
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Chmieliński
III Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

Katarzyna Dobrowolska
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Kliknij tutajFormat HTML

bp Adam Dyczkowski
Żywy pomnik - List pasterski na III Dzień Papieski 2003
Kliknij tutajFormat HTML

abp Stanisław Nowak
Słowo na III Dzień Papieski 2003
Kliknij tutajFormat HTML

 
II Dzień Papieski - 2002

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Dzień Papieski 2002
Kliknij tutajFormat HTML

Izabela Fac
Dzień Papieski 2002
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Gaweł
Żywy pomnik papieża
Kliknij tutajFormat HTML

Anna Gliwa
Dzień Papieski
Kliknij tutajFormat HTML

ks. prał. Czesław Grzyb
"Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Kliknij tutajFormat HTML

Gnieźnieńska edycja "Niedzieli"
Papież, jakiego potrzebuję
Kliknij tutajFormat HTML

Milena Kindziuk
Dzień Papieski 2002
Kliknij tutajFormat HTML

Milena Kindziuk
Żywy pomnik Papieżowi
Kliknij tutajFormat HTML

Milena Kindziuk
Podsumowanie Dnia Papieskiego 2002
Kliknij tutajFormat HTML

Agnieszka Kosarska
Z Papieżem na co dzień
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Lorenc
Nowe tysiąclecie solidarności
Kliknij tutajFormat HTML

"Niedziela"
Program uroczystości centralnych z okazji Dnia Papieskiego 2002
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Ireneusz Skubiś
Święto dumy i miłości
Kliknij tutajFormat HTML

Adam Tarnowski
W darze bliźnim i Ojcu Świętemu
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Artur Stopka
Jan Paweł II, czyli świadek
Kliknij tutajFormat HTML

bp Tadeusz Rybak
List przed Dniem Papieskim 2002
Kliknij tutajFormat HTML

 
I Dzień Papieski - 2001

 
ks. Andrzej Draguła
Nie tylko wdzięczność
Kliknij tutajFormat HTML

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Dzień Papieski 2001
Kliknij tutajFormat HTML

Episkopat Polski
Komunikat przed Dniem Papieskim 2001
Kliknij tutajFormat HTML

Anna Gliwa
Pontyfikat przełomów
Kliknij tutajFormat HTML

Marcin Przeciszewski
Kochać - to za mało
Kliknij tutajFormat HTML

Elżbieta Ruman
Dzień Papieski - po raz pierwszy
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Paweł Staniszewski
Dzień Papieski w Kościele polskim
Kliknij tutajFormat HTML

bp Adam Śmigielski SDB
List pasterski przed Dniem Papieskim 2001
Kliknij tutajFormat HTML

Radio Watykańskie
Dzień modlitw za Ojca Świętego
Kliknij tutajFormat Real Audio

kard. Józef Glemp
Obchody Dnia Papieskiego 2001
Kliknij tutajFormat Real Audio

 
Dzień Papieski

 
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Serwis internetowy
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Paweł Rozpiątkowski
Żywy pomnik z bijącymi sercami
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Jan Drob
Mamy już 1600 stypendystów
Kliknij tutajFormat HTML

Anna Mańturzyk
Dzięki Fundacji mogę studiować
Kliknij tutajFormat HTML
 

Materiały: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/dp.php3

 
 
© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach