Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Historia szkoły
Kadra
Organizacja roku
Samorząd uczniowski
Plan lekcji
Dokumenty/Publikacje
Dla rodziców
Galeria
Nasze miasto
Linki

Zapraszamy na "Biegi Kościuszkowskie"

 więcej informacji...

Poznaj przyszłego patrona

więcej informacji...

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje

 

Szukaj w Google

 www

Reklama

 

Królowa Jadwiga - nasz patron  

 

W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,, Królowa Jadwiga- nasz patron”.

Uroczystość była podsumowaniem wiedzy uczniów na temat Patronki obu szkół wchodzących w skład Zespołu.

Uroczyste nadanie imienia i sztandaru zaplanowano na dzień 11 czerwca 2008 r.

.

Pani dyrektor Cecylia Król powitała wszystkich na uroczystości podsumowującej liczne działania związane z nadaniem Zespołowi Szkół Nr 2 imienia Królowej Jadwigi

 

             

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście :  Burmistrz Bełżyc pan Ryszard Góra , Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Król , inspektor ds. szkolnictwa pan Jan Sprzęczka , Przewodniczący Komisji Oświaty pan Andrzej Chemperek

 

Obecni byli  przedstawiciele Rady Rodziców , nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Uroczystość poprowadziła Pani Halina Korębska nauczycielka Szkoły Podstawowej, która powiedziała,, Życie królowej Jadwigi może i powinno stać się dla nas drogowskazem jak kierować własnym życiem , aby patriotyzm , pragnienie wiedzy , pobożność i dobro zawsze obecne w życiu królowej Jadwigi , były nieodłączną częścią także  naszego życia” .

Na wstępie życiorys Królowej Jadwigi  przedstawiła  uczennica gimnazjum Magdalena Kochańska  

 

1. PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

W marcu tego roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym „ Królowa Jadwiga – patron mojej szkoły”.

Odpowiedzialni za organizację konkursu byli następujący nauczyciele:

J. Bartoszcze – Wójcik

J. Jośko

M. Kruczyńska

M. Szczepańska

Zadaniem konkursu było przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych plastycznych środków artystycznego wyrazu. Uczniowie tworząc prace malarskie i rysunkowe wykorzystali różne techniki plastyczne: pastele olejne , farby kryjące , techniki mieszane : kolaż , czy rysunek ołówkiem . Prace stanowią artystyczną wypowiedź uczestników konkursu na temat patrona szkoły, portretu królowej , osobistą refleksją nad jaj cechami ( strój, cechy wyglądu, obecność herbów rodowych , symboli królewskich, tła) . Konkurs skłonił dzieci do poszukiwania wiadomości o patronie szkoły, oglądania wizerunków królowej stworzonych przez wielu malarzy, np. Jana Matejkę , Józefa Simmlera, czy Bacciarelliego. Uczniowie z tym zadaniem poradzili sobie bardzo dobrze. Pracowali na lekcjach plastyki, kole plastycznym i w domu. Komisja konkursowa obejrzała 201 prac i wyłoniła 15 prac plastycznych do nagród i wyróżnień. Prace plastyczne zostały ocenione według następujących kryteriów:

 • Indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.’

 • Oryginalność środków wyrazu : kompozycja , gama kolorystyczna , technika wykonania;

 • Trafność doboru tematu.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe:

 • grupa I   – klasy I –III szkoły podstawowej

 • grupa II  – klasy IV – VI szkoły podstawowej

 • grupa III – klasy I – III gimnazjum .

grupa I    – klasy I –III szkoły podstawowej ( 44 prace plastyczne):

I miejsce – Patrycja Zając kl. III

II miejsce -  Natalia Kochańska kl. I

III miejsce – Małgorzata Graczkowska kl. II

Wyróżnienie  - Sandra Kułak kl. III

Wyróżnienie – Damian Baliński kl. II

 

  grupa II  – klasy IV – VI szkoły podstawowej( 79 prac plastycznych)

 

I miejsce – Oktawia Buczyńska kl. V

II miejsce – Adrian Błaszczyk kl. VI

III miejsce – Karolina Pyda kl. V

Wyróżnienie  - Edyta Adamczyk kl. IV

Wyróżnienie – Agata Piłat kl. IV

 

grupa III – klasy I – III gimnazjum (78 prac plastycznych)

                    

I miejsce – Agnieszka Przychodzeń kl. II a

II miejsce – Małgorzata Rakowska kl. I a

III miejsce – Agata Głogowska kl. II a

Wyróżnienie – Dawid Wyrostek kl. I b

Wyróżnienie – Agata Niedziela kl. II a

Nagrody wręczała pani Joanna Bartoszcze – Wójcik.

2. PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO

Królowa Jadwiga jest bohaterką wielu legend , wierszy , opracowań historycznych oraz artykułów popularnonaukowych.

Zasłynęła w nich nie tylko jako mądra władczyni , ale także kobieta niezwykle wykształcona , szlachetna , ciesząca się uznaniem zarówno wśród bogatych jak i biednych , świeckich i duchownych . Sprawowanie władzy rozumiała jako służbę.

Znane są liczne dzieła dobroczynne św. Jadwigi , jej pomoc dla szpitali i klasztorów czy Akademii Krakowskiej , a także troska o ubogich, pokrzywdzonych i skazańców.

O królowej Jadwidze pisał Julian Ursyn Niemcewicz w „Śpiewach historycznych” , poświęcając jej „Epitafium”, ks. Jan Długosz, czy późniejsi  poeci romantyczni tacy jak : Cyprian Kamil Norwid w „Rzeczy o wolności słowa” i Adam Mickiewicz, wspominając w Panu Tadeuszu jej piękne dzieło połączenia Polaków i Litwinów unią personalną.

My również chcieliśmy wnieść swój wkład w krzewienie wiedzy o życiu i osiągnięciach św. Jadwigi , aby utrwalić pamięć o tej wielkiej i szlachetnej kobiecie , i uświadomić wszystkim aktualność etosu , który nasza patronka realizowała w swoim życiu.

Z tego powodu uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie krasomówczym , oraz konkursie na najciekawszą legendę lub wiersz o królowej Jadwidze.

Odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu były panie : Anna Chmielewska i Małgorzata Pietraś.

Laureaci konkursu krasomówczego na najciekawiej opowiedzianą legendę :

I miejsce  - Maryla Michalak kl. I a gimnazjum

II miejsce – Mateusz Pawlak  kl. II a gimnazjum

III miejsce – Karolina Czuryszkiewicz kl. I a

Wyróżnienie – Anna Szwed kl. IIb

Laureaci konkursu literackiego na najciekawszą legendę lub wiersz o Królowej Jadwidze :

I miejsce – Bernadetta Czubacka  kl. II a za „Tren po stracie szlachetnej królowej”

II miejsce -  Magdalena Kochańska kl.   Za „Legendę o Królowej Jadwidze”

III miejsce – Anita Plewik i Ewelina Besztak uczennice kl. III za ……

Wyróżnienie – Kamil Rynkowski kl. II a za „Legendę o czarodziejskim kapeluszu”.

Laureaci zaprezentowali publiczności nagrodzone utwory .

 

          

Nagrody wręczyła  pani Anna Chmielewska

 

3.   PODSUMOWANE PROJEKTU EDUKACYJNEGO W KL. III „KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY

Aby lepiej poznać naszą patronkę i czasy w których żyła uczniowie klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem pani wychowawczyni Joanny Jośko wzięli udział w projekcie edukacyjnym „KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY”.

Poprzez realizację tego projektu uczniowie mieli :

 • bliżej zapoznać się z postacią Królowej Jadwigi ,

 • poznać i poprawnie przedstawić drzewo genealogiczne królowej , poznać i plastycznie przedstawić elementy stroju średniowiecznego ,

 • poznać Wawel jako siedzibę królów polskich,

 • przedstawić legendę związaną z postacią Królowej Jadwigi,

 • wyrażać swoje uczucia poprzez prace plastyczne ‘

 • doskonalić umiejętność zdobywania materiałów z różnych źródeł i dokonywać ich selekcji.

 • Ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania

 • Współpracować w grupie.

Uczniowie pracowali w grupach , które przygotowywały następujące zadania

I grupa „ Życie królowej Jadwigi”

 II grupa „ Drzewo genealogiczne królowej Jadwigi

III grupa „ Wawel dawna siedziba królów polskich

IV grupa „ Strój średniowieczny

V grupa Legenda o „ Królowa o złotym sercu

                   

  

                               

 

Oto plastyczne efekty pracy uczniów. Wychowawczyni klasy pani Joanna Jośko wręczyła przedstawicielom uczniów pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową jako uznanie dla ich pracy i zdobytej wiedzy.

4. PODSUMOWANE KONKURSU HISTORYCZNEGO NA WYKONANIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO  KRÓLOWEJ JADWIGI

Genealogia jest jedną z nauk pomocniczych historii , zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi , na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa . W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rody i rodziny , ich pochodzenie , historia oraz wzajemne relacje i losy poszczególnych członków rodziny.

Uczniowie mieli możliwość udziały w konkursie historycznym na wykonanie drzewa genealogicznego Królowej Jadwigi.

Celem konkursu było:

 • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat pochodzenia Królowej Jadwigi

 • Zapoznanie z zasadami tworzenia drzewa genealogicznego

 • Nabycie umiejętności odczytywania z drzewa genealogicznego informacji historycznych

 • Ekspozycja prac na terenie szkoły

 

Jurorzy oceniając prace kierowali się : zgodnością z prawdą historyczną , estetyką pracy i ciekawą formą  graficzną.

Laureaci tego konkursu to :

I miejsce  - Ciechański Karolina , Długosz Kamil, Filipek Agnieszka , Besztak Ewelina , Plewik Anita – uczniowie kl. III a gimnazjum

II miejsce – Rumińska Marlena z kl. III c gimnazjum

III miejsce – Anasiewicz Paulina z kl. II a , Buczyńska Oktawia ze szkoły podstawowej

Wyniki tego konkursu przedstawiła Pani Marzenę Wojnicką – nauczycielka historii w gimnazjum

  

         

           

Oto nagrodzone  prace.

 

 

Nagrody i wyróżnienia wręczała uczniom pani Marzena Wojnicka.

 

5. PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO „JEDEN Z DZIESIĘCIU”                             

   Historia to wiedza o naszej przeszłości . Jest to humanistyczna i społeczna dziedzina wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie świadectw bezpośrednich , źródeł pisanych  lub wyników badań nauk pomocniczych historii.  

Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy historycznej na temat życia i panowania Królowej Jadwigi poprzez udział w konkursie „ Jeden z dziesięciu”.

Cele konkursu były następujące :

 • Pogłębienie wiedzy uczniów  o historii życia i panowania Królowej Jadwigi

 • Prezentacja wiedzy o Królowej na forum szkoły

 • Propagowanie postawy nacechowanej przymiotami tj. : mądrość , dobroć , łaskawość , pobożność , przystępność .

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W I etapie uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 40 pytań . Do drugiego  etapu zakwalifikowało się 11 uczniów , którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 Drugi etap – finałowy , odbył się w czasie uroczystości .

Uczeń z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie został prowadzącym  konkurs. Uczniem tym był Łukasz Kochański uczeń kl. III b Gimnazjum.

Odpowiedzi uczestników oceniało jury w składzie :

    

Dyr. Cecylia Król – przewodnicząca, wicedyrektor pani  Danuta Żółtowska i pan Jacek Tarczyński – nauczyciel historii a także pani Marzena Wojnicka – nauczyciel historii.

 

 

            

 

Uczniowie wylosowali numery od 1 do 10 i zajęli miejsca odpowiadające tym numerom. Każdy uczeń otrzymał po „ trzy szanse” i dopiero po trzeciej błędniej odpowiedzi odpadał z konkursu.  Prowadzący zadawał pytania z przygotowanej wcześniej listy

 

 

 Uczestnicy konkursu wykazali się tak dobrą znajomością tematu , że pomimo wyczerpania przygotowanych pytań konkurs nie został rozstrzygnięty. Jurorzy odbyli naradę i postanowili , że do finału wejdą tylko ci uczestnicy , którzy zachowali po trzy szanse. W rundzie finałowej uczestnicy mieli opowiedzieć najciekawsze ich zdaniem wydarzenie z życia Królowej Jadwigi.   

Po pełnym emocji finale ostatecznie decyzją jurorów zwyciężyła Marlena Rumińska – uczennica kl.  III c  gimnazjum, miejsce drugie  zajęła Anita Plewik uczennica kl. III a gimnazjum   a miejsce trzecie- Ewelina Besztak również uczennica kl. III a gimnazjum Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

      

Nagrody i dyplomy finalistom wręczał pan Burmistrz.

 

 

Dyplomy pozostałym uczestnikom konkursu wręczał  Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

6. PREZENTACJA PIEŚNI  - HYMNU SZKOŁY

Po emocjach konkursowych nadszedł czas na muzykę.

 

 

 

Chór szkolny pod kierownictwem pani Beaty Żywickiej zaprezentował dwie pieśni z których jedna zostanie hymnem szkoły.

 

Uczniowie po wysłuchaniu obu utworów  mogli zagłosować przez podniesienie ręki na utwór , który bardziej im się podobał.

 

 

Zdecydowanie więcej głosów uzyskał utwór drugi – pieśń której słowa ułożono do melodii „ Oda do radości”.

Głosy uczniów będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną .

7. ZAKOŃCZENIE IMPREZY

 

                           

 

Pani dyrektor oddała głos przedstawicielom władz miasta. Głos zabrali Burmistrz Bełżyc i Przewodniczący Rady Miejskiej, którzy podziękowali za zaproszenie, wyrazili uznanie dla wiedzy uczniów o swojej Patronce, dla  nauczycieli i dyrekcji za  przygotowaniu bardzo ciekawej  uroczystości.

Pan Burmistrz m.in. wyraził uznanie dla wszystkich uczestników konkursów , pogratulował im szerokiej wiedzy i zaangażowania.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Król , życząc   uczniom  i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Nr 2 wielu sukcesów w nauce i pracy .

Na zakończenie imprezy głos zabrała Pani dyrektor Cecylia Król . Podziękowała uczniom , którzy wzięli liczny udział w konkursach. Pogratulowała im wszechstronnego zaangażowania i wiedzy o Patronce. Podziękowała nauczycielom zaangażowanym w projekcie,  pod kierunkiem których   uczniowie poznawali swoją Patronkę.

Pani dyrektor stwierdziła , że jest przekonana  iż uczniowie mają tak wielką wiedzę o  życiu, zasługach  i czasach  Jadwigi- Króla Polski,  że jako szkoła jesteśmy gotowi do nadania imienia tej wspaniałej postaci.

Podziękowała gościom, których obecność nadała rangi przedsięwzięciu.  Goście mieli również możliwość oceny  przygotowania uczniów do nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2.                                                                                                   

 Opracowanie  artykułu:

Mgr Halina Korębska

Mgr Cecylia Król

 

 
 
© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach